Prospenser Plus–高端瓶口分液器

 • 量程0,2-60 ml
 • 陶瓷活塞和液体通道中的所有部件都具有高度的耐化学性,确保了对各种应用的适用性。
 • Prospenser Plus配备了一个介质再循 环系统,可将未使用的介质从设备中 回收并返回瓶中。这 保轻松启动并 使介质损失最小化。
 • 智能360°旋转分液头
 • Prospenser Plus设备的后部有一个用 于干燥管和过滤器的鲁尔接口。
 • 增量容量设置确保精确且可重复的结果。
 • 流畅轻松的操作。
 • 吸液管易于连接。
 • 易于更换的阀门。
 • 多功能配件。
 • 高压灭菌液体通道。

Prospenser Plus 技术参数

特性                                                                    Prospenser Plus
量程                                         0.2-1 ml、0.4-2 ml、1-5 ml、2-10 ml、5-30 ml、10-60 ml
360°旋转分液头                                                           是
介质再循环系统                                                           是
干燥管和过滤器的接口                                                是
适配螺纹瓶                                                                 A45
包括瓶适配器                                                     A32, A38, S40
极高的耐化学性和耐热性                  陶瓷活塞、玻璃套筒和高抗氟塑料部件
可重复容量设置                                                         是
操作力                                                                       低
吸液管接口                                                              螺纹
质量证书认证                                                           是
易于更换的阀门                                                       是
拆卸方便,便于清洁                                                是
整支高压灭菌                                                         121°C, 1 bar

订购信息

订购代码              项目                        量程
LH-723070      Prospenser Plus     0.2-1 ml
LH-723071      Prospenser Plus     0.4-2 ml
LH-723072     Prospenser Plus       1 -5 ml
LH-723073     Prospenser Plus       2-10 ml
LH-723074     Prospenser Plus       5-30 ml
LH-723075     Prospenser Plus     10-60 ml

Prospenser和Prospenser Plus可配备用于介质过滤的Minisart® 过滤器。可单独购买带有鲁尔接口的分液头。

为了过滤替代空气,Prospenser Plus可以配备一个Minisart® 过滤器。

www.dsunbio.com 关注微信
021-51082820
客服电话